ЈАЧАЊЕ СИСТЕМА ЗДРАВЉА И ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Подршка одрживој пољoпривреди у Србији

Пројекат "Јачање система здравља и добробити животиња" који финансира Европска унија подржава развој и унапређење пољупривреде у Србији.

Пројекат пружа подршку Управи за бетерину Министарства пољoпривреде, шумарства и водопривреде у процесу усклађивања домаћег законодавства са ЕУ и међународним стандардима у области здравља животиња, биосигурних мера и добробити животиња.

Детаљније

О пројекту

  • Пројекат “Јачање система здравља и добробити животиња“ који финансира Европска унија подржава развој и унапређење пољопривреде у Србији.
  • Пројекат пружа подршку Управи за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у процесу усклађивања домаћег законодавства са ЕУ и међународним стандардима у области здравља животиња, биосигурносних мера и добробити животиња.
  • Добробит животиња значи стање тела и ума животиње у степену у коме је њена природа (генетске особине које се испољављају расом и темпераментом) задовољена.
  • Добар однос према животињама на фарми и окружењу је наша заједничка дужност као друштва у коме сви брину о животињама.
  • Еквивалетни стандарди који за сертификацију здравља животиња ће побољшати извоз живих животиња и производа животињског порекла на регионално и међународно тржиште.
  • Уједи и напади паса узрок су бројних хоспитализација сваке године широм света, док узрочник беснила и других зооноза (болести које се могу пренети са животиње на људе) нађе важне резервоаре у неконтролисаној популацији напуштених паса. Добро је познато да ће се побољшањем одговорности власника паса смањити присуство напуштених паса на улицама.
  • Побољшање биосигурнних мера на фармама ће заштити газдинства од уласка и ширења болести.
  • Пројекат подржава производњу висококвалитетних производа код којих је испоштована добробит животиња у узгоју, држању, транспорту и клању у добрим условима