ДОГАЂАЈИ

Побољшано здравље и добробит животиња – корисно свима

Када су стандарди здравља и добробити животиња у складу са ЕУ законодавством, то такође значи побољшано пословање за фармере и произвођаче хране животињског порекла...

Детаљније

Радионице о здрављу и добробити животиња одржане у Војводини

Регионалне радионице за подизање свести о здрављу животиња и биосигурности одржане су на Палићу и у Новом Саду 3. и 4. августа у организацији пројекта ”Јачање система здравља...

Детаљније

Регионалне конференције посвећене здрављу животиња и биосигурности

У сврху подизања свести о здрављу животиња и спровођењу биосигурносних мера, пројекат ”Јачање система здравља и добробити животиња” организовао је две регионалне конференције...

Детаљније

Обуке o заштити добробити животиња током превоза и клања

У Београду је 27. и 28. јула у организацији пројекта „Јачање система здравља и добробити животиња“ одржана дводневна обука о добробити животиња у току превоза и током клања...

Детаљније


Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.